maanantai 12. helmikuuta 2018

Kyynärtilastoja

Tätä tutkintaa nyt voisi jatkaa vaikka kuinka, mutta katkaisenpa surffailuni hetkeksi ja naputtelen jotain koostetta -tai muita ajatuksia- aiheesta.

Kaikki tietoni olen löytänyt Kennelliiton Jalostustietokannasta. Enkä ota kantaa siihen onko tulosten numerotiedot päätyneet tietokantaan millä perustein. Onko 1/1 esim aina samanlainen, en voi sitä tietää. Myöskään en tainnut löytää kuin pari sellaista tapausta, missä operoitu kyynär olisi merkitty tietoihin esim 0 / operoitu. Siellä tuli vastaan jotain tuttuja koiria esim merkinnällä 3/0 joista tiedän sen kolmosen tarkoittavan "vain" sitä, että ko koira on operoitu (esim tähystysleikkaus). Mutta minulle tuntemattomista koirista en tietenkään voi sanoa / tietää mitään ko koiran taustoista.

Kävin läpi seuraavat koirarodut ja niistä helpoiten katsottavat terveystiedot eli vuodet 2014-2018
Taulukossa kustakin rodusta kyseiseltä vuodelta kyynärniveltulokset (terveet ja "vialliset")

Luonnollisestikaan en voi tietää jos joku koira on oireillut ja tutkinnan jälkeen on löydetty jotain ikävää ja koira on joko kuopattu ja/tai sitä ei ole (silloin tai myöhemmin) tutkittu virallisesti. Joten joidenkin rotujen tiedot voivat olla tätä myöten sellaisia etteivät anna totuudenmukaista kuvaa rodun kyynärtilanteesta.
Ja tietysti ymmärrän, että koira on niin paljon muutakin kuin kyynärät, mutta enimmäkseen kiinnitin nyt vain niihin huomiota. Toki koirien tietoja selatessani havaitsin, että monet sellaiset koirat joilla oli huonot kyynärät (numerotietojen perusteella, koirien oireiluistahan en voi sanoa mitään) ovat harrastaneet (ja kilpailleet) monissa lajeissa; jonka voisi viitata siihen ettei kyynärät ole oireilleet.

Australiankelpieistä löysin seitsemän (tarkastelemistani vuosista) koiraa joilla jotain muuta kuin 0/0 kyynärät. Millään niistä ei ollut kuitenkaan 1/1 huonompia kyynäriä eikä yhtäkään näistä oltu käytetty jalostukseen.

Australianpaimenkoirilla oli 62:lla huomautettavaa niiden kyynärissä ja näistä kolmella on tehty yksi pentue. Belgianpaimenkoirista kävin läpi kaikki muunnokset, taulukossa ne on silti ynnättynä yhteen. Lakuissa ja maleissa taisi olla huonoin tilanne kyynärien suhteen, tai sitten ne vain jostain syystä jäivät enemmän mieleen. Kyynärviallisilla belgeillä on tehty kahdeksan pentuetta. Belgit olivat tarkasteluprosessina ensimmäinen rotu  jossa selvästi huomasi, että mädät omenat olivat tippuneet samoihin pentueisiin. Eli huonoja kyynäriä löytyi samoista pentueista / suvuista. Boksereilla ei selvästikään terveysongelmana ole etupää, kyynärät ainakaan. Koiria on kyllä tutkittu ihan kiitettävästi mutta vuosilta 2014-2018 löytyi vain kuusi kyynärviallista koiraa eikä yhtäkään ole käytetty jalostukseen.

Bordercollieista löysin 32 koiraa, joilla oli kyynärtuloksena (tutkituista, ko vuosina) jotain muuta kuin 0/0, näistä kolmella on teetetty pentue. Englanninbulldogeista tutkituista yli puolella (39) on jotain kyynärongelmaa, tämä ei silti ole pahasti hidastanut koirien jalostuskäyttöä sillä kyynärsairaista koirista yhdellätoistalla on pennut (yhteensä 17 pentuetta). Espanjanvesikoiria on terveystutkittu todella paljon, kyynärongelmia ko rodulla on melko vähän; 19 (joista yhdellä oli maininta, että se oli lopetettu kyynärän nivelrikon takia). Islanninlammaskoirista vain kolmella näytti olevan ei-priimat kyynärät. Espanjanvesikoirilla ei oltu tehty pentuja kyynärviallisilla koirilla, toisin oli islanninlammaskoirilla.

Länsigööttaanmaanpystykorvista löysin 61 koiraa, joiden kyynäristä löytyi huomautettavaa. Kymmenellä niistä on pennut (yhteensä 15 pentuetta). Lapinporokoirista kahdellakymmenellä näkyi koiranetissä kyynärvikoja, vain yhdellä näistä on yhdet pennut. Suomessa ko vuosina 12 ruotsinlapinkoiraa on käynyt kyynärkuvissa, yhdelläkään ei ole ollut huomautettavaa kyynärissä. Suomenlapinkoiria on paljon ja niitä myös tutkitaan paljon. Myös huonoja tuloksia löytyy, ja ihmeekseni huonoilla tuloksilla myös teetetään lisää pentuja. 93:lla suomenlapinkoiralla oli (ts on) vialliset kyynärät, näistä 15:lla on pennut (yhteensä 26 pentuetta). Venäjänmustaterriereiltä kyynärvikoja löysin 32 koiralta, kolmella niistä on pennut (yhteensä neljä pentuetta).

Muita huomioita.
Kaikista tutkimistani koirista (olipa rotu mikä tahansa) 11 on merkitty kuolleeksi - ja näistä kolmella syynä on ollut kyynäriennivelrikko. Kyynärongelmaisista e-lonkat on 11 koiralla, d-lonkat puolestaan 41 koiralla ja jonkinlaisia variaatioita (d/e, c/e tms) yhdeksällä koiralla. [voi toki olla että en muistanut ottaa ylös kaikkia huonompia lonkkatuloksia]

Näillä tarkastelemillani kyynärviallisilla koirilla on yhteensä 414 pentua.
Ylläolevassa kuvassa kaikki kyynärvialliset/sairaat, jotka penkomistani roduista löysin. Taulukkokuvasta puuttuu kolme koiraa, joille oli merkitty kyynärän kohdalle joko viiva tai "operoitu".

(jatkuu myöhemmin jos löydän virheitä tai tulee jotain aiheesta vielä mieleen - ja jos innostun niin kirjoitan lisäosan tarkastellen joitain muita rotuja 😝)

Ei kommentteja: